Centrum chirurgie ruky

Centrum chirurgie ruky vzniklo v SurGal Clinic v květnu 2011 příchodem MUDr. Ivana Justana, Ph.D.

Centrum má za cíl poskytovat exkluzivní a ucelenou péči týkající se všech onemocnění celé horní končetiny - od ramene až po konečky prstů. Naším cílem je Vám umožnit obrátit se na specialisty, pro které je péče o ruku náplní jejich lékařského poslaní, nikoliv pouhou okrajovou subspecializací.

Centrum chirurgie ruky úzce spolupracuje s oddělením zobrazovacích metod, rehabilitací a ortopedickým oddělením.