Centrum hrudní chirurgie

Základní informace
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
Lékař: MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Centrum hrudní chirurgie vzniklo v SurGal Clinic v květnu 2015 příchodem doc. MUDr. Václava Jedličky, Ph.D., a MUDr. Jana Doležela, Ph.D.

Centrum hrudní chirurgie se zabývá  operační  diagnostikou a léčbou onemocnění plic nádorového či zánětlivého původu (plicní karcinom, plicní metastázy, benigní nádory plic, plicní sekvestrace,  aspergilom, onemocnění plicního intersticia – sarkoidóza, plicní fibróza) onemocnění pleury (pneumotorax, empyém hrudníku, fluidotorax, hemotorax, chylotorax), onemocnění  hrudní  stěny (nestabilní zlomeniny žeber, primární nádory a metastázy hrudní stěny), onemocnění mezihrudí (nádory brzlíku, nitrohrudně a retrosternálně uložené štítné žlázy, zánětlivé i nádorové onemocnění  uzlin mezihrudí, cysty).

Nabízíme i miniinvazivní chirurgickou léčbou nadměrné potivosti rukou (palmární hyperhidróza).

Centrum je založeno na mezioborové spolupráci s radiology, pneumology, internisty, onkology, anesteziology a rehabilitačními lékaři.

Indikační mezioborová komise

Indikační mezioborová komise rozhoduje o diagnostických a léčebných postupech.

Termín komise: pátek, 9-12 hod.
Kontakt: jedlicka@surgalclinic.cz, dolezel@surgalclinic.cz

Operační výkony

  • Anatomické resekce – pneumonektomie, lobektomie, segmentektomie. Výkon je prováděn obvykle pro nádorové onemocnění, ojediněle pro zánětlivé onemocnění.
  • Extraanatomické resekce – klínovitá resekce, precizní excize. Výkon je prováděn pro benigní nádory plic, plicní metastázy, pneumotorax, v rámci diagnostiky intersticiálních chorob, ojediněle pro plicní karcinom při nedostatečné funkční rezervě plic.
  • Systematická mediastinální lymfadenektomie – odstranění uzlin mezihrudí na operované straně hrudníku od bránice až po vrchol pohrudniční dutiny. Výkon je součástí operací pro plicní karcinom a plicní metastázy.
  • Plicní dekortikace – operace pro III. stadium emypému hrudníku (hnisavý zánět  pohrudniční dutiny).
  • Pleurektomie- odstranění pohrudnice, obvykle je součástí operace pro pneumotorax.
  • Resekce bránice – obvykle při prorůstání plicním karcinomem, ojediněle při primárních nádorech. Po resekci je bránice nahrazena umělým materiálem –  síťkou.
  • Resekce osrdečníku (perikardu) – obvykle při prorůstání plicním karcinomem.
  • Videotorakoskopie –  výkony na plicním parenchymu a pleuře prováděné bez velkého řezu, tj. ze 3– 5 incizí, za pomocí kamery. Nejčastěji se provádí pro onemocnění pleury. Výkon se v indikovaných případech provádí stále častěji i pro plicní karcinom – torakoskopická plicní lobektomie a systematická  lymfadenektomie. Videotorakoskopicky se provádí hrudní sympatektomie k odstranění zvýšené potivosti rukou.
  • Videomediastinoskopie – slouží obvykle k biopsii uzlin a nádorů mezihrudí (diagnostika sarkoidózy, staging plicního karcinomu (stanovení stadia), diagnostika lymfomů.