eRecept

eRecept má stejnou funkci jako obvyklý recept, obdobně i vypadá. Základním rozdílem však je, že eRecept není opatřen razítkem a podpisem předepisujícího lékaře, ale čárovým kódem. V čárovém kódu je ukryta registrace vydávajícího zdravotnického zařízení u SÚKL a dále elektronický podpis předepisujícího lékaře. eRecept takto přináší větší bezpečnost při nakládání s léky a ochranu před paděláním receptů. Výdej léků na eRecept je oprávněna provést jen lékárna, která má speciálně nastavený systém k příjmu eReceptů a je takto autorizována u SÚKL.