Lékařský tým MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.

MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.

senior konzultant

Kontakty:


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1958
 • Jazykové dovednosti: angličtina, ruština
 • Pracovní pozice: lékař – ortoped

Vzdělání:

 • 1973–1977, Gymnázium Lechova Brno
 • 1977–1983, LF Masarykovy Univerzity Brno, všeobecný směr
 • 1987, I. atestace v oboru ortopedie
 • 1992, II. atestace v oboru ortopedie
 • 2002, udělení vědecké hodnosti Ph.D.

Pracovní zkušenosti:

 • 1983–1992, sekundární lékař I. Ortopedické kliniky FN u sv. Anny MU Brno
 • 1992–2005, vedoucí lékař ortopedického oddělení I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
 • 2005–2010, zástupce přednosty I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
 • 1992–1995, pedagogická činnost – MU Brno v oboru ortopedie
 • 1993–stále, privátní ortopedická ambulance
 • 1988–1990 sportovní lékař basketbalového oddílu

O mém zaměření, specializacích:

 • Endoprotetika velkých i malých kloubů
 • Ortopedická onkologie

Členství v odborných společnostech:

 • Od r. 1983 člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii
 • Od r. 2005 člen Slovenské společnosti pro ortopedii a traumatologii

Publikační činnost:

 • Seznam publikační činnosti zde

Stáže a studijní pobyty:

 • 1991 – Traumatologická nemocnice Padova, Itálie – sekund. lékař (měsíc)
 • 1994 – Ortopedický institut Rizzoli Bologna, Itálie – sek. lékař (2 týdny)

Diplomy a Certifikáty:

 • Diplom v oboru všeobecné lékařství – 24. 5. 1983
 • Diplom v oboru ortopedie 1. st. – 5. 5. 1987
 • Diplom v oboru ortopedie 2. st. – 1. 12. 1992
 • Diplom v oboru chirurgie – Ph.D. – 7. 2. 2002
 • Potvrzení pro výkon sonografie pohybového ústrojí – 5. 11. 1993
 • Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce pro obor ortopedie – 7. 6. 1995
 • Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru ortopedie – 7. 6. 1995
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů – 22. 10. 2009
 • Licence pro výkon funkce lékaře a primáře ve zdrav. zařízení v oboru ortopedie – 2. 2. 2010
 • Certifikát o absolvování Kurzu muskuloskeletální patologie – 1995 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Certifikát o účasti na 2. vědecké konferenci o osteosarkomu – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Certifikát o účasti na 4. Instrukčním kurzu o rameně EFORT – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Global certifikát shoulder arthroplasty – Praha 1997
 • Certifikát o účasti na postgraduálním kurzu muskuloskeletální monografie – 1999, Brno, ČR
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2001 Rhodos, Řecko
 • Certifikát o účasti na AOOS – 2002 Orlando, USA
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2003 Helsinki, Finsko
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2005 Lisabon, Finsko
 • Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2007 Florencie, Itálie
 • Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2010 Madrid, Španělsko


Zpět na výpis