Lékařský tým RNDr. Hana Vajcíková

RNDr. Hana Vajcíková

vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie

Kontakty:


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1937
 • Jazykové dovednosti: německy,anglicky
 • Pracovní pozice: vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie

Vzdělání:

 • 1960–1966 Přírodovědecká fakulta UJEP nyní Masarykova Univerzita Brno
 • 1974 Doktorská dizertační práce Přír. fakulty UJEP nyní Masarykova Univerzita Brno
 • 1984 Atestace organizace a řízení ve zdravotnictví
 • 1985 Atestace z klinických vyšetřovacích metod

Pracovní zkušenosti:

 • 1964–1982 Vědecký pracovník Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava 
 • 1982–2000 vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Brno

Členství v odborných společnostech:

 • 1982 Čs. Lékařská společnost JEP, obor biochemie a fyziologie

Publikační činnost:

 • Publikační činnost na Lék. fakultě UK a Fakultní nemocnice Brno, spolupráce na grantech MZ a mezinárodních.

Diplomy a Certifikáty:

 • Osvědčení k výkonu praxe v oboru klinické biochemie vydaný MZ ČR 2008
 • Diplomy za úspěšné umístění grantových úloh


Zpět na výpis