Lékařský tým MUDr. Petr Novák

MUDr. Petr Novák

senior konzultant

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 149 362

Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1967
 • Jazykové znalosti: angličtina, ruština
 • Pracovní pozice: senior konzultant

Vzdělání:

 • 1985–1991, Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství
 • 1995, I. Atestace v oboru všeobecná chirurgie
 • 2004, II. Atestace v oboru všeobecné lékařství
 • 2004, licence pro výkon oboru všeobecná chirurgie
 • 2005, licence v oboru urgentní medicíny

Pracovní zkušenosti:

 • 1993–1995, Nemocnice Třebíč, sekundární lékař – chirurg
 • 1996–2009, Nemocnice Přerov, lékař chirurgického oddělení
 • 2001–2009, Rychlá záchranná služba Přerov, lékař
 • Od 2009, nemocnice Delta Brno, lékař – chirurg

V roce 2001 jsem absolvoval školení pro staplerové resekce.

Od roku 2007 jsem začal připravovat otevření podologické ambulance v nemocnici Přerov, stal jsem se členem podologické sekce diabetologické společnosti,spolupracoval jsem s firmou Proteor (specializovaná firma pro protetiku),byl jsem vyškolen pro použití larvární terapie a VAC terapie.Před jejím otevřením jsem se rozhodl přijmout místo v Brně.

Od podzimu 2010 spolupracuji s hokejovým oddílem Technika Brno, při zajištění hokejových zapasů v II. nár. hokejové lize. V minulosti jsem podobně zajištoval sportovce Bikros klubu Přerov (od roku 1998 do roku 2009).

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost
 • Podologická sekce diabetologické společnosti

Publikační činnost:

 • V rámci olomouckého kraje aktivní účast na seminářích pořádaných Sdružením praktiků Přerov, Olomouc, Lékařskou komorou.

Odprezentované přednášky:

 • Historie podologie
 • První zkušenosti s použitím larvární terapie
 • Biliární ileus jako ne příliš častá příčina ileozního stavu
 • Atypické poranění břišní dutiny zastřelem šípu
 • Použití Jawettova korzetu s ohledem na 10. lez zkušeností při léčbě stabilních zlomenin páteře a dlouhodobé sledování vlivu rehabilitace na bolest s odstupem několika měsíců a let od traumatu
 • Klasifikace zlomenin páteře se zaměřením na léčbu stabilních zlomenin konzervativně pomocí Jawettova korzetu
 • Historie a současné poznatky o kmenových buňkách v různých medicínských oborech se zaměřením na použití v podologii a cévní chirurgii
 • Stav a další perspektivy rozvoje péče o diabetiky z pohledu chirurga, použití nových metod v léčbě nemocných (VAC terapie, larvární terapie, kmenové buňky v praxi

Stáže, studijní pobyty:

 • hrudní chirurgie 1994, 1995 chir klinika FN Bohunice Brno
 • plastická chirurgie 2002 oddělení plastické chirurgie FN Olomouc
 • neurochirurgie 2002 oddělení neurochirurgie FN Olomouc
 • popáleninová medicina 2003 Popáleninové centrum FN Ostrava Poruba
 • cevní chirurgie 2003 chir. klinika FN Olomouc
 • VAC terapie 2008 pořádáno firmou Hartmann
 • ARO 2003 nemocnice Přerov
 • Interní medicina 1993, 2001 v rámci předatestační připravy

Diplomy, certifikáty:

 • 1997, 2001, Staplerové resekce


Zpět na výpis