Lékařský tým MUDr. Ivo Šabacký

MUDr. Ivo Šabacký

senior konzultant

Kontakty:

e-mail:

Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1966
 • Jazykové dovednosti: němčina aktivně, angličtina pasivně
 • Pracovní pozice: senior konzultant

Vzdělání:

 • Postgraduální:
  14. 12. 2001 specializace v oboru urologie druhého stupně
  14. 5. 1993 specializace v oboru urologie prvního stupně
 • Vysokoškolské:
  1984–1990 lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Středoškolské:
  1980–1984 Gymnázium na třídě kpt. Jaroše v Brně

Pracovní zkušenosti:

 • 1. 3. 2011 – současnost SurGal Clinic s.r.o.
  Pozice: vedoucí lékař urologického centra
  Náplň práce: operativa v rámci urologického oddělení, se zaměřením na operace prostaty, ambulantní urologie
 • 1. 2. 1994 – 28. 2. 2011 FN u sv. Anny v Brně
  Pozice: lékař urologického oddělení, vedoucí lékař JIP a operačních sálů.
  Náplň práce: operativa v rámci urologického oddělení a Centra robotické chirurgie. Práce na lůžkovém oddělení, JIP a ambulanci.
 • 1. 11. 2009 – 31. 12. 2010 Nemocnice Jihlava
  Pozice: lékař urolog na částečný úvazek.
  Náplň práce: specializovaná uro-onkologická operativa.
 • 1. 1. 2002 – 31. 12. 2005 MOÚ Brno
  Pozice: lékař urolog na částečný úvazek.
  Náplň práce: specializovaná uro-onkologická operativa.
 • 1. 3. 1991 – 31. 1. 1994 Nemocnice Třebíč
  Pozice: lékař urologického oddělení.
  Náplň práce: urologická operativa, práce na urologickém lůžkovém oddělení a ambulanci.
 • 1. 9. 1990 – 28. 2. 1991 OÚNZ Jihlava
  Pozice: lékař chirurgického oddělení.
  Náplň práce: chirurgická operativa, práce na chirurgickém lůžkovém oddělení a ambulanci.

Vybrané kurzy a certifikáty:

 • Certificate of Off-Site Training As a Console Surgeon, Hackensack Medical Center, New Yersey, USA, 4-7. června 2007
 • Intenzivní kurz ultrasonografie v urologii a nefrologii, Olomouc, 10.-11. září 1998
 • Intenzivní kurz ultrasonografie v chirurgii a traumatologii, Olomouc, 11. září 1998
 • Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru urologie, 9.12.1993

Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Česká urologická společnost ČLS J. E. Purkyně
 • European Association of Urology

Vybrané publikace a přednášky:

 • Filipenský P., Šabacký I., Oplatek Z., Hrabec R., Katolická J., Řehořek P. Rovný A.; Uretrovezikální anastomóza pokračujícím stehem při radikální prostatektomii – čtyřleté zkušenosti; 55. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, 7.-9.10.2009.
 • Filipenský P., Rovný A., Řehořek P., Šabacký I., …; Srovnání peroperačního průběhu, časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie; Urologické listy, 2009; 7 (4), s.11-15.
 • Hulová M., Filipenský P., Šabacký I., Rovný A., Trojan P.; Robotická pyeloplastika; III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 20.-21. října 2008.
 • Filipenský P., Šabacký I., Hulová  M., Rovný A., Trojan P.; Robotická radikální prostatektomie – roční zkušenosti; III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 20.-21. října 2008.
 • Filipenský P., Rovný A., Šabacký I., Hulová M.; Robotická radikální prostatektomie, naše první zkušenosti; I. kongres robotické chirurgie, 24.10.2006, Brno
 • Rovný A., Šabacký I.: Chronická renální insuficience – urologické aspekty, Causa subita, 2004, 7 (1), s. 23-27.
 • Rovný A, Filipenský P, Šabacký I, et al. Nádory ledvin In: Adam Z, Vorlíček J. Speciální onkologie. Masarykova univerzita Brno 2002, s. 139-149.
 • Kotek V, Rovný A, Filipenský P, Šabacký I, Zachoval R. Kvalita života pacientů po radikální prostatektomii, Causa Subita, 2001, 9, s. 426-428.
 • Rovný A., Filipenský P., Šabacký I., Rovný F., Spurný V., Mechl Z., Nádory ledvin In: Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, Praha, Grada publishing, 2002, s. 159-168.
 • Rovný A., Filipenský P., Šabacký I., Rovný F., Spurný V., Mechl Z., Karcinom močového měchýře In: Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, Praha, Grada publishing, 2002, s. 197-208.
 • Rovný A., Šabacký I.; Derivace moče po radikální cystektomii, Urologie pro praxi, 2001, 4, s. 158-161.
 • Rovný A., Kumstát P., Šabacký I.; Dlouhodobé derivace moči – principy provedení, Urologie pro praxi 2003, 2, s. 69-73.
 • Rovný A., Šabacký I.; Urologické komplikace Crohnovy choroby, Urologie pro praxi, 2001, 3, s. 128-129.
 • Šabacký I., Drábek M., Řehořek P.; Oboustranný karcinom ledviny. Naše osmileté zkušenosti; Kongres SUS, Košice, 20.-21.6.2001.
 • Rovný A. Rovný F., Řehořek P., Šabacký I., Drábek M., Kotek F., Filipenský P.; Totální pánevní exenterace; Kongres SUS, Košice, 20.-21.6.2001


Zpět na výpis