Lékařský tým Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

ortoped, samostatně pracující lékař, vedoucí Centra léčby bolesti zad

Kontakty:


Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1967
 • Pracovní pozice: ortoped, samostatně pracující lékař, vedoucí centra léčby bolesti zad

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • Lékařská fakulta MU Brno – promoce 1992
 • Atestace v oboru Ortopedie 1.stupně (1995) a 2.stupně (2000)
 • Licence České lékařské komory (od listopadu 2000)
 • Postgraduální studium Ph.D. LF MU Brno 2000-2005
  téma: Biomechanika a operační řešení neuromuskulárních deformit páteře
 • Habilitační řízení LF MU Brno, obhájeno 2008
  téma: Význam rotace v trojdimenzionálním pojetí skolióz

Vzdělávací stáže:

 • Ortopedická klinika FN Bulovka, Praha – 1995 (2 týdny), 2000 (3 týdny)
 • Úrazová nemocnice Brno – 1994 (2 měsíce), 1999 (6 týdnů)
 • Ortopedická klinika FN Motol, Praha – 1998 (2 týdny)
 • Ortopedická klinika FN Královské vinohrady, Praha – 2000 (2 týdny)

Studijní pobyty:

 • Ortopedická klinika, Utrecht, Holandsko, 1990 (6 týdnů)
 • Kurz léčby osteoporózy páteře, Cambridge, UK, 2000 (5 dnů)
 • AO kurz ve spondylochirurgii – basic, Nijmegen, Holandsko, 2003
 • AO kurz ve spondylochirurgii – advanced, Zurich, Švýcarsko, 2004 (5 dnů)
 • AO kurz miniinvazivní spondylochirurgie, Bern, Švýcarsko, 2005
 • Spine center Washington University in St.Louis, USA, 2007 (5 týdnů)

Odborná praxe:

 • 1992-doposud: Ortopedická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice:
  1. 1992- 2000 sekundární lékař
  2. 2000- 2003 vedoucí lékař operačních sálů
  3. 2003- doposud vedoucí lékař oddělení 8B
 • 2011 – SurGal Clinic, ortoped, vedoucí centra léčby bolestí zad
 • 1996-dosud: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno-Kociánka (ambulance odborného lékaře)
 • 1997-dosud: RECENS s.r.o. ortopedicko-rehabilitační centrum (spoluprovozovatel)
 • 1998-2001: klubový lékař hokejového klubu HC Ytong Brno
 • 2001-2003: spolupráce s hokejovým klubem HC Znojemští Orli
 • 2004-dosud: Ortopedické oddělení ON Havlíčkův Brod (konzultant, spondylochirurgická ambulance)

Pedagogická činnost:

 • Ortopedická klinika FN a LF MU Brno-Bohunice (odb. asistent,docent) - od 2001
 • školitel SVOČ a Bc.studia LF MU Brno
 • člen zkušebních komisí Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Vědecko-výzkumná činnost:

 • Univerzitní centrum pro léčbu skolióz a deformit páteře (spoluzakladatel a koordinátor) – od 2004
 • Univerzitní centrum pro léčbu následků spastických obrn (spoluzakladatel a koordinátor) – od 2005
 • Katedra histologie a embryologie LF MU Brno (vědecko-výzkumná činnost etiologie idiopatických skolióz) – od 2006
 • Autor a spoluautor 151 přednášek (21 přednášek zvaných, 46 přednášek na konferencích v zahraničí, 15 přednášek na domácích konferencích s mezinárodní účastí a 50 přednášek na národních konferencích)
  nejvýznamnější zahraniční přednášky:
  1. Repko M., Krbec M.: Rotational index (RI) - a new  method for prediction of the functional status of the surgically managed double thoracolumbar scoliosis. Harrington Spine Symposium. Kansas City, USA. 28.-30.7.2005. Book of abstracts p.47.
  2. Repko M., Krbec M., Burda J., Pešek J., Chaloupka R., Tichý V.: Long-term results of congenital scoliosis treatment-single bone fusion versus instrumentation surgery. 1st International congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine. Madrid, Spain. 2.-3.11.2007 J Child Orthop. 2007;1:260.
  3. Repko M., Krbec M., Chaloupka R., Tichý V.: Single stage surgical correction of neuromuscular scoliosis associated with pelvic deformities. Spinal deformity: current concepts. SRS meeting. New Delhi, India. 2.-4.10.2008.
 • Autor a spoluautor 57 publikací
  nejvýznamnější zahraniční publikace:
  Repko M., Horký D.,  Krbec M., Chaloupka R., Brichtová E., Lauschová I.: The meaning of the autonomic nervous system in etiology of idiopathic scoliosis. Prospective electronmicroscophic and morphometric study. Childs nervous system. (2008), 6, 731-734, IF 1,275
  nejvýznamnější domácí publikace:
  Repko M, Krbec M, Burda J, Pešek J, Chaloupka R, Tichý V, Neubauer J. Prostá kostěná fúze a instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz. Acta Chir orthop Traum čech. (2008), 3, 175-180.
 • Autor a spoluautor 6 knih
  nejvýznamnější monografie:
  Repko M. et al: Neuromuskulární deformity páteře-Komplexní diagnostické, terapeutické, rehabilitační a ošetřovatelské postupy. Galén, Praha, 2008, 123 s.

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii – od 1995
 • Česká spondylochirurgická společnost – od 1999
 • Sekce dětské ortopedie při ČSOT – od 2003
 • IGASS – od 2009
 • Spine Society of Europe – od 2010 – člen vzdělávacího výboru
 • SICOT – od 2010
 • SRS (Scoliosis Research Society) – od 2011

Odborné zaměření:

 • skoliózy, spondylochirurgie, neuromuskulární deformity skeletu, endoprotetika, sportovní medicína


Zpět na výpis