Lékařský tým Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

senior konzultant

Kontakty:

e-mail:

Identifikační údaje:

 • Jazykové dovednosti: angličtina, němčina, ruština
 • Pracovní pozice: senior konzultant

Vzdělání:

 • 1976 – 1982: Lékařská Fakulta UJEP Brno
 • 1986: atestace I. stupně z chirurgie
 • 1991: nástavbová atestace z plastické chirurgie
 • 1987: CSc. – LF MU Brno v oboru chirurgie „Využití dopplerovského ultrazvukového rychloměru v plastické chirurgii“
 • 1997: docent chirurgie LF MU Brno „Expertivní a klinické použití keratinových kultivovaných in vitro“

Pracovní zkušenosti:

 • 1982–1984: interní aspirant, Klinika plastické chirurgie Brno Berkova 34
 • 1985–1986: interní aspirant Výzkumný ústav traumatologický, Brno Ponávka 6
 • 1987–1989: sekundární lékař, Popáleninová jednotka VÚT, Brno Ponávka 6
 • 1990–1993: zástupce přednosty Centra popálenin a rekonstrukční chirurgie, FnsP Brno
 • 1993–2000: přednosta centra popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice
 • 1. 1. – 30. 8. 2001 pověřený přednosta kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
 • 1. 9. 2001 – dosud: řádný přednosta Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie
 • 2011 – dosud: SurGal Clinic, senior konzultant

Zahraniční stáže:

 • několikaměsíční odborné stáže v zahraničí: USA, Velká Británie, Německo, Holandsko

Členství v oborových organizacích:

Tuzemské:

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká společnost plastické chirurgie
 • Česká společnost popáleninové medicíny – místopředseda
 • Společnost pro využití laseru v medicíně
 • Sekce laserové estetické chirurgie – předseda od roku 1998

Zahraniční:

 • International Society for Burn Injuries (ISBI) – národní reprezentant ČR
 • World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM)
 • Europen Burn Association (EBA) – národní reprezentant ČR
 • Člen Executive Committee EBA od roku 1999
 • Evropská společnost laserové a estetické chirurgie (ESLAS)
 • Člen Skin Substitutes EBA od roku 1999
 • Skin Council EATB (European Association of Tissue Banks) – předseda

Publikační činnost:

Monografie:

 • Brychta, P., Stanek, J.: Laserová estetická chirurgie, Galén 2000
 • Spoluúčasti na zahraniční monografii: Klinise Aspekte der Applikation kultivierter epidermaler Transplantate in der Verbrennungsmedizin – Brychta, P. Adler, J. Řihová, H. In: Wundheilung und Wundauflagen Sedlarik, K. M., Lippert, H. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1996
 • Cultured Epidermal Allografts strongly Stimulate Reepithelialisation in Deep Dermal Burns, Brychta, P., Adler, J., Rihová, H. Suchánek, I. Kaloudová, Y., Koupil, J.: Cultured human keratinocytes and tissue-engineered skin substitutes – state of the art, Horch, R. E., Achauer, Munster, Georg Thieme Verlag, 2001
 • Spoluúčast na tuzemské monografii: Ševčík P., Brychta P., Franců M.: Tonutí a poškození fyzikálními vlivy Ševčík P., Černý V., Vítovec J. a kolektiv: Intenzivní medicína, Galén 2000


Zpět na výpis