Lékařský tým doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

senior konzultant

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 149 330

Identifikační údaje:

 • Rok narození: 1963
 • Jazykové dovednosti: angličtina, pasivně ruština, němčina
 • Pracovní pozice: lékař

Vzdělání a licence:

 • 1982–1988: Lékařská fakulta Masarykovy university Brno
 • 1991: I. atestace z chirurgie
 • 1997: II. atestace z chirurgie
 • 2001: atestace z hrudní chirurgie
 • 2001: Ph.D.
 • 2011: habilitace v oboru chirurgie (LF MU Brno)

Pracovní zkušenosti:

 • 1998-2015: I. chir. klinika FN u sv. Anny v Brně
 • 1995-2011: odborný asistent LF MU
 • 2011-2015: docent  LF MU
 • 1995–2015: vedoucí lékař JIP I. CHK
 • 2015–současnost: senior konzultant, vedoucí lékař JIP, SurGal Clinic

Zaměření, specializace:

 • Všeobecná  hrudní chirurgie se zvláštním zaměřením  na onkologickou torakochirurgii  plic, dýchacích cest, mediastina a hrudní stěny, včetně sekundárního postižení (operace metastáz).
 • Otevřená i torakoskopická chirurgie (VATS), videomediastinoskopie, chirurgie onemocnění pleury (pneumotorax, fluidotorax), VATS hrudní sympatektomie, zánětlivá nitrohrudní onemocnění
 • Operace jícnu i žaludku pro maligní i benigní onemocnění, včetně ezofagektomie s náhradou jícnu, laparoskopická operativa hiátové kýly, refluxního onemocnění žaludku a jícnu.
 • Je certifikován v robotické chirurgii (Da Vinci).
 • Mimo hlavní zaměření (hrudní chirurgie) je erudován i  v chirurgii štítné žlázy, břišní chirurgii klasické i laparoskopické.

Členství v odborných společnostech:

 • Česká chirurgická společnost (ČCHS)
 • Sekce hrudní chirurgie ČCHS
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • 1995-2015 ESTS (Evropská společnost  hrudních  chirurgů)
 • IASLC (Mezinárodní společnost pro studium rakoviny plic)

Publikační činnost:

Stáže a studijní pobyty na zahraničních klinikách:

 • Londýn, Tokio, Treviso, Atény, Florencie, New York, Bratislava.

Diplomy a certifikáty:

 • Licence ČLK pro výkon samostatné praxe
 • Kurs robotické chirurgie
 • Kurs LVRS, chirurgie průdušnice
 • Kurs hrudní onkochirurgie


Zpět na výpis