Pracoviště CT – vyšetření

CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní
CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů
CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30), bez použití kontrastní látky
CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti s aplikací k. l. intravazálně, příp. intrathekálně nebo intraventrikulárně
CT vyšetření těla s podáním k. l. per os, event. per rectum
Intervenční výkon řízený RDG metodou (Skiaskopie, UZ, CT)
Perkutánní punkce nebo biopsie řízená RDG metodou (RTG - SKIA, UZ, CT)