Vyšetření magnetickou resonancí

Před vyšetřením magnetickou rezonancí není nutná speciální příprava.

Je vhodné, abyste nebyli přejedeni, protože při MR vyšetření budete muset ležet na vyšetřovacím stole bez pohybu po delší dobu – cca od 20 do 50 minut. Je to vhodné pro vaše pohodlí i pro výsledky vyšetření.

Napijte se před vyšetřením tak, abyste v žádném případě před vyšetřením neměli pocit žízně.
Výjimkou je vyšetření v oblasti břicha – např. vyšetření jater, slinivky břišní a zejména žlučových cest (MR cholangiografie – MRCP), kdy byste neměli pít ani jíst alespoň 2 hodiny před vyšetřením.

Chvíli před vyšetřením si dojděte na toaletu. Pro vyšetření pánve je třeba, aby byl močový měchýř středně naplněn, vymočit byste se měli zhruba jednu hodinu před vyšetřením. Máte-li potíže s udržením moči nebo s častým močením, rozhodne o vaší přípravě lékař individuálně.

Před tím, než se položíte na vyšetřovací stůl, odložíte si v šatně svršky, ponecháte si spodní prádlo (pokud nemá kovové komponenty), dostanete vyšetřovací halenu a budete od personálu magnetické rezonance poučeni, jak se chovat při vyšetření.

Obecné informace o vyšetření magnetickou rezonancí:

Pacient leží v úzkém, prakticky uzavřeném prostoru („tunelu“) po delší dobu a je vystaven mírnému hluku. Hluk při vyšetření je maximálně tlumen jedinečným systémem Pianissimo™. Pacient má k dispozici „balonek“, kterým dává personálu signalizaci, že se necítí dobře. Po stisknutí balonku je vyšetření zastaveno, pacient je vysunut z MR a případné další vyšetření se musí opakovat od počátku. Pacient je požádán, aby se při vyšetření nehýbal. Pacient může být požádán, aby na pokyn personálu zastavoval na dobu cca 20 sec. dech. Při MR vyšetření na pacienty působí silné elektromagnetické pole, proto u těch, kteří mají ve svém těle přítomny feromagnetické kovové předměty, může dojít k jejich pohybu či zahřívání. To může pacientovi způsobit nepříjemné pocity, zcela výjimečně poškození na zdraví nebo dokonce smrt, (např. pacientů s kardiostimulátorem nebo s feromagnetickými svorkami po nitrolební operaci). Proto, prosím, odpovězte pečlivě na níže uvedené otázky.

V průběhu vyšetření může být na rozhodnutí lékaře nitrožilně aplikována kontrastní látka za účelem upřesnění některého z vyšetření. Po aplikaci kontrastní látky může dojít velmi vzácně k alergické reakci.

V případě nejasností se obraťte na personál MR.

Budete dotazováni na následující otázky:

 • Máte zavedený kardiostimulátor?
 • Máte ušní implantát?
 • Máte neurostimulátor?
 • Měl/a jste chirurgický zákrok v posledních šesti týdnech? Pokud ano, jaký?
 • Měl/a jste katetrizační výkon v posledních šesti týdnech? Pokud ano, jaký?
 • Máte kovovou kloubní nebo kostní náhradu?
 • Máte umělou srdeční chlopeň?
 • Máte zavedený stent či voperovanou cévní svorku do srdeční či jiné tepny?
 • Máte cizí těleso v očnici?
 • Máte v těle úlomky kovů po poranění či práci s kovy?
 • Máte zubní protézu či kovový můstek?
 • Máte tetování nebo piercing?
 • Máte připojeny kovové předměty (stříkačky, pumpy, elektrody…)?
 • Máte alergii? Pokud ano, jakou?
 • Máte porušené ledvinné funkce?

Pro ženy

 • Jste těhotná? Pokud ano, v jakém týdnu?
 • Kojíte?
 • Máte nitroděložní tělísko?