Média

Kryoablace – nová léčba rakoviny

22.11.2017 | Další informace...

První úspěšné ošetření inoperabilního nádoru plic s metastázou do kosti v České republice provedli lékaři na radiologickém oddělení nemocnice SurGal Clinic v Brně ve spolupráci s lékaři z Holandska. Zákrok byl proveden primářem oddělení zobrazovacích metod a intervenčním radiologem, prim. MUDr. Janem Křístkem, Ph.D. Jednalo se o pacienta, jehož situace již nebyla radikálně chirurgicky řešitelná a v úvahu připadala pouze udržovací, paliativní léčba.


3. výročí Centra miniinvazivní chirurgie za prestižní účasti

7.11.2017 | Další informace...

V centru bylo provedeno již více než 3500 laparoskopických operací


» Archiv