Historie projektu

SurGal clinic, dříve známá jako „nemocnice Delta“ a ještě dříve jako „Hybešova nemocnice“, byla postavena po 1. světové válce Dr. Beckmannem a až do začátku druhé světové války fungovala jako Beckmannovo porodnické sanatorium.

Za války byla nemocnice zabrána a využívána pro potřeby německého Červeného kříže. Po skončení druhé světové války byla nemocnice vyvlastněna, prošla rekonstrukcí a v 50. letech minulého století do ní bylo přestěhováno chirurgické oddělení Okresní nemocenské pojišťovny a od této doby nebyl provoz nemocnice přerušen. Přesunutím chirurgického oddělení Okresní nemocenské pojišťovny získala nemocnice status „chirurgická“, který si uchovala dodnes.

Na počátku 90. let minulého století byla zahájena výstavba nové čtyřpodlažní budovy, ve které byly umístěny technické a administrativní služby a operační sály. V dnešní době je tato budova využívána jako „dům špičkových medicínských technologií“, kde jsou umístěny operační sály s centrální sterilizací, recovery, JIP, radiodiagnostický komplement, laboratoř a lékárna.

Za dobu fungování nemocnice se zde vystřídalo mnoho významných odborníků lékařské praxe v čele s doc. dr. Karlem Sázavským či dr. Jaroslavem Michkem, CSc.