Hodnotový řetězec aneb "6 P"

Abychom splnili všechna Vaše očekávání, vyhodnotili jsme „6 P“ projektu, neboli souhrn hodnot, na kterých je projekt koncipován:

  • Přístup – Přístup personálu k pacientovi je zcela zásadní. Cílem přístupu personálu k pacientovi je navodit příjemnou atmosféru a minimalizovat jeho stres či obavy. Přístup volíme osobní, komplexní, důkladný a diskrétní.
  • Péče – Péče musí být poskytována na nejvyšší odborné úrovni, za využití nejnovějších technologií, metod a poznatků lékařské vědy.
  • Personál – Personál je základ organizace a nositel péče. Personál je vysoce odborně vzdělaný, vstřícný, empatický, aktivní a ochotný.
  • Platby – Jakýkoliv výdaj pacienta musí být vynaložen efektivně. Platby za zdravotní péči jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Cílem navazujících úhrad je minimalizovat finanční zatížení pacienta a stanovit ceny srozumitelně a jednoznačně, aby bylo možné předvídat konečný náklad.
  • Prostředí – Prostředí musí vyhovovat nejen hygienickým požadavkům, ale současně musí navodit příjemnou atmosféru za současného respektování soukromí a bezpečí pacienta. Prostředí u nás kopíruje hotelový ráz. Pohyby po nemocnici jsou přísně monitorovány, aby bylo zachováno bezpečí a klid našich klientů.
  • Pacient – Pacient je pro nás na prvním místě. Přístup a péče jsou mu individuálně voleny na míru s cílem dosáhnout jeho maximální spokojenosti a informovanosti.