Naše vize a mise

Vize:

Společnost vybuduje SurGal Clinic – privátní chirurgickou kliniku, unikátní  zdravotnické zařízení svého typu v České republice. Bude poskytovat klientům špičkovou lékařskou a sesterskou péči pomocí nejmodernější techniky v příjemném prostředí.

SurGal Clinic bude smluvním partnerem zdravotních pojišťoven a bude péče je hrazena z tohoto systému a je k dispozici všem pojištěncům bez rozdílu ve standardních podmínkách. Využívá zázemí chirurgické nemocnice, která nyní prochází rekonstrukcí.

Významnou službou pro klienty bude  systém „ SurGal GRAND  CLASS“, který základní péči, poskytovanou v rámci pojištění,  doplňuje o nadstandardní servis technického charakteru, a to za úhradu a na přímé vyžádání. Vzorem jsou zahraniční kliniky ve Švýcarsku, USA a Kanadě. Cílem je maximálně přiblížit tyto možnosti českým klientům. Služba bude realizována v nové části nemocnice. SurGal Clinic bude připraven tímto systémem na vznik nadstandardního připojištění a další kroky v optimalizaci zdravotnictví v ČR, které budou realizovány v blízké době.

Mise:

SurGal Clinic bude špičkovým zařízením, které nabídne svým klientům alternativní pohled na zdravotní péči a bude nedílnou součástí systému péče v regionu i v České republice. Klienti mají posíleno právo volby  k výběru místa čerpání lékařské péče.

"Vaše zdraví – Vaše volba"

Projektový záměr je podpořen smluvní sítí zdravotních pojišťoven.