Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás v naší nemocnici, jsme rádi, že jste se svojí přítomností rozhodli potěšit své blízké nebo přátele v jejich nelehké situaci.

Naši lékaři a ostatní personál dělají vše co je v jejich silách, aby Vaši blízcí byli co nejdříve zpět ve svém domácím prostředí. Nechceme nijak omezovat Vaši možnost navštívit pacienty v průběhu dne, ale žádáme Vás, abyste v zájmu pacientů i personálu respektovali níže uvedené pokyny:

  • Budova nemocnice je otevřená od 6:00 h do 19:00 h každý den.
  • Návštěvní hodiny jsou každý den kdykoliv od 8:00 h do 20:00 hod. Z provozních důvodů jsou návštěvní hodiny omezeny na oddělení A1, kde jsou doporučeny návštěvy od 14:30 do 18:00 hod. Na oddělení JIP jsou možné návštěvy hospitalizovaných pacientů od 14:30 do 17:00 hod., s ohledem na charakter tohoto provozu pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice. 
  • Mimo návštěvní hodiny bude vstup umožněn pouze po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem, např. v případě zhoršení zdravotního stavu pacienta apod.
  • Každá návštěva je povinna o svém příchodu, odchodu a pohybu s pacientem mimo prostory nemocnice informovat personál nemocnice – sesterna oddělení.
  • Dodržujte prosím hygienické předpisy nemocnice a především neodkládejte žádné předměty na lůžka pacientů, nepřinášejte květiny, alkohol, nenahlášené léky a potraviny podléhající rychlé zkáze.
  • Věk dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, není omezen. Rozhodující je aktuální zdravotní stav pacienta, provozní podmínky, aktuální epidemiologická situace a charakter poskytované péče. Odpovědnost za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, má jejich dospělý doprovod.
  • Z bezpečnostních a hygienických důvodů je v prostorách nemocnice přísný zákaz kouření, vyjma prostor pro kouření přímo vyhrazených.

Personál nemocnice si vyhrazuje právo omezit průběh návštěvy za účelem řádného výkonu lékařské péče, a to především v dopoledních hodinách.

Děkujeme za spolupráci
Váš SurGal Clinic tým