Urologie

 • endoskopické výkony na močové trubici, močovém měchýři
  uretrocystoskopie, včetně flexibilní, vnitřní optická uretrotomie u mužů, Otisova uretrotomie u žen, transuretrální resekce močového měchýře, biopsie močového měchýře, mechanická cystolitotrypse, discise ureterokély či ureterálního ústí, zavedení double J stentu do močovodu
 • operace mužského genitálu
  operace pro fimózu či krátkou uzdičku, operace parafimózy, operace hydrokély, operace spermatokély, snesení perigenitálních kondylomat, orchiectomie u nádorů varlete …
 • operace varikokély
  otevřené včetně využití mikrochirurgické techniky, laparoskopické operace v případě oboustranné varikokély
 • operace prostaty pro nezhoubné zvětšení prostaty
  transuretrální prostatektomie i otevřené operace z transvesikálního i retropubického přístupu, včetně řešení komplikací benigní hyperplazie prostaty, cystolitiázy, divertiklů močového měchýře
 • radikální prostatektomie pro lokalizovaný karcinom prostaty
  spojku mezi močovým měchýřem a močovou trubicí vytváříme obvykle pokračujícím stehem, který umožňuje vytažení močového katétru již šestý pooperační den a rychlejší kontrolu kontinence
 • resekce ledviny
  pro nezhoubná i zhoubná onemocnění včetně resekcí velkých nebo vícečetných nádorů solitární nebo funkčně solitární ledviny
 • nefrektomie
  odstranění ledviny pro nezhoubná i zhoubná onemocnění, preferujeme laparoskopický přístup
 • pyeloplastiky u hydronefrózy (preferujeme laparoskopický přístup)
 • laparoskopické nefropexe (u bloudivé ledviny)
 • punkční biopsie prostaty
 • plastiky mužské močové trubice
 • operace nadledvin
 • další operace močových cest
 • záchovné a miniinvazivní operace ledvin
  Převážnou většinu nádorů ledviny v souladu s doporučenými postupy ošetřujeme záchovnou operací – resekcí, kdy odstraňujeme jen postiženou část ledviny. Jen u velkých nádorů provádíme nefrektomii. V těchto případech preferujeme laparoskopický přístup. Laparoskopický přístup využíváme též k rekonstrukčním operacím na horních močových cestách. Díky zkušenému operačnímu týmu jsme schopni provést i záchovné resekční výkony velkých, centrálně uložených nebo vícečetných nádorů solitární nebo funkčně solitární ledviny

Programově se nevěnujeme léčbě litiázy močových cest

U pacientů s litiázou jsme schopni zajistit vyšetření, při poruše drenáže ledviny derivaci moči double J stentem či v případě indikace otevřenou či laparoskopickou operaci. Nejsme vybavení k provedení extrakorporální litotrypse rázovou vlnou, k endoskopickému vyšetření horních močových cest ani k perkutánní extrakci konkrementů z ledviny.